Tüzük

§ 1. Staatliches Schulamt Stuttgart idari alanında bulunan bütün Türk Okul Aile Birliklerin bir çatıda buluştuğu ‘Stuttgart Türk Okul Aile Birlikleri Derneği’ kurulacaktır. Bu ‘Stuttgart Türk Okul Aile Birlikleri Derneği’ bu tüzükde ‘Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu’ söz edilecektir.

§ 2. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu yasal olarak kayıtlı dernek statüsüne sahiptir ve ismi “Stuttgarter Türkische Elternbeiräte e.V.” olacaktır. Bunun Türkçe cevrisi “Stuttgart Türk Okul Aile Birlikleri Derneği”dir ve kısaltma olarak ‘STEB e.V.’ kullanılacaktır.

§ 3. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu Stuttgart’ta bulunuyor ve sicil mahkemesinde kayıtlı olmalı.

§4. Mali yıl takvim yılıdır.

§5. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu Alman yasalarına tabidir. Dernek dili Almanca ve Türkçe’dir. Genel kurulun ve Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu organlarının kararları Almanca verilmektedir.

§ 6. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu siyasetle hiçbir şekilde ilgilenemez veya bir siyasi partinin veya birliğin faaliyetlerine katılamaz.

§ 7. Özverilik

(1) Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu özverili bir şekilde aktiftir; öncelikli olarak kendi ekonomik amaçlarını takip etmez. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşundan sağlanan kaynaklar yalnızca tüzükte belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Üyeler, Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu kaynaklarından herhangi bir mali yardım almazlar. Hiç kimse kurumun amacına yabancı giderlerden veya orantısız olarak yüksek ücretten yararlanamaz.

§ 8. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşunun amac ve hedefleri

(1) Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu, vergi kanununun “Steuerbegünstigte Zwecke” bölümü anlamında münhasıran ve doğrudan kar amacı gütmeyen amaçları izlemektedir.

(2) Amaçları, deyavantaj durumda olan Türk kökenli ebeveynlerini yetişme, eğitim ve öğretim konularında desteklenmesi, Türk-Alman ilişkilerinin desteklenmesi, aşağıdaki görevleri yerine getirerek eğitim politikasının desteklenmesi ve geliştirilmesi:

a) Türkçe dersleri verilen okullarda Türk Okul Aile Birliklerin seçimlerinin planlanması ve koordinasyonu

b) Türkçe ve Türk Kültürü dersi verilen okullarda Türk Okul Aile Birliklerin sorumluluk alanlarındaki hedefeleri içinde olan faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonunda desteklenmesi

c) Eğitim olanaklarını geliştirmek için Türk Okul Aile Birliklerin sorumluluk alanları içinde anketler ve analizler yapmak

d) Bilgi etkinlikleri ve eğitim destek tedbirleri yoluyla gençlerin akademik ve sosyal başarılarının desteklenmesi

e) Eğitim ve öğrenim fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan proje ve önlemleri destekleyerek veya gerçekleştirerek teşvik edilmesi. Diğerleri arasında göç geçmişi olan insanlar için

f) Eğitim etkinliklerinin ve eğlence programlarının planlanması ve uygulanması yoluyla ailenin ve çocuğun desteklenmesi

g) Türk halkının topluma entegrasyonuna katkıda bulunan sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi

h) Olaylarla Türk tarihini, Atatürk devrimini ve ilkelerini teşvik etmek

§ 9. Tüm Aile Birlikleri Kuruluşunun faaliyet alanları:

(1) Tüm Aile Birlikleri Kuruluşun yukarıda belirtilen hedeflerin uygulanması için gerekli toplantılar, sunumlar, geziler ve sergiler düzenleyebilir. Buna ek olarak, Tüm Aile Birlikleri Kuruluşu bilimsel çalışmalar oluşturabilir veya oluşturulması için talep edebilir ve teşvik edebilir, ayrıca yayınlayabilir ve bir arşiv oluşturabilir.

Mahkemede mevcut olan tüzüğümüz:

İndir “Satzung (Amtsgericht) 19.01.2020”

STEBeV_Satzung_v4_AmstgerichtStuttgart.pdf – 685 defa indirildi – 73,66 KB