Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Biz bir Aileyiz.. Ve Siz olmadan Biz 1(Bir) eksiğiz..


Sayfamiza Hosgeldiniz / Herzlich Wilkommen auf unserer Seite


Der Stuttgarter Türkische Elternbeirat (Steb) ist die gewählte Interessenvertretung derStuttgarter Türkische Elternschaft. Wir repräsentieren alle Türkischen Eltern, deren Kinder Stuttgarter Schulen besuchen. Der Steb setzt sich aus VertreterInnen der einzelnen Schulformen zusammen. Von den Gymnasien bis zu Förder- und Ersatzschulen .
Insgesamt hat der Stuttgarter Türkische Elternbeirat derzeit 7 Vorstandsmitglieder zuzüglich ErsatzvertreterInnen. 

 Aus dem Kreis der Mitglieder des Schulelternbeirates jeder Schule werden je nach Schülerzahl, zwei oder mehr VertreterInnen sowie ErsatzvertreterInnen für die Wahl zum Steb gewählt.
Bei der Wahl zum STEB werden dann in schulformbezogenen Wahlen,  wie im unsere Satzung und in der Wahlordnung festgeschrieben, die VertreterInnenen und ErsatzvertreterInnen zum Vorstand gewählt.
Die gewählten Vorstandsmitglieder wählen dann aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, eine stellvertretende Vorsitzende oder  einen stellvertretenden Vorsitzenden sowie nach Bedarf weitere Vorstandsmitglieder. Die jetzigen VertreterInnen und ErsatzvertreterInnen wurden am 23. Januar 2011 für vorübergehend gewählt.

 

Für uns ist es wichtig, dass ElternvertreterInnen aller Schulen und Schulformen sich durch uns vertreten fühlen. Wir möchten bei der Beseitigung von Mängeln, sei es in pädagogischer, personeller, organisatorischer, verwaltungstechnischer oder persönlicher Hinsicht, hilfreich zur Seite stehen. Dabei sollen alle Schulen und Schulformen an einem Strang ziehen. Das heißt auch, es ist unsere Aufgabe, die Elternarbeit an allen Stuttgarter Schulen zu koordinieren und zu bündeln.


Kurulus gerekcemiz :

Degerli veliler Stuttgart Bölgemizde Türkçe ve Türk Kültürü dersleri faaliyetleri, yaklaşık 30 yıldan fazla bir zamandan beri sürdürülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlıklar arası ortak Kültür komisyonunun seçimi ile görevlendirilen ve Dış İşleri Bakanlıklarına bağlı konsolosluklar nezdinde görev yapan öğretmenler; Türk nüfusunun ve buna paralel olarak da öğrenci sayısının yoğun olduğu yerlerde görev yapmaktadırlar. Öğrenci sayısının az olduğu yerlere ise bu merkezlerden ayrıca gidilmektedir. Öğretmenler görev yerlerinde çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Öncelikle başını sokacak bir ev, resmi işlemler, ders yerlerinin ayarlanması, 23 Nisan Kutlama yeri ve prova yerleri vb. iş ve işlemler için öğretmenler zorlanmaktadır.

Temeli sağlam olan binalar uzun yıllar ayakta kalır. Önce binaları sağlam yapmalı; sonra da onu korumak, onarmak ve güzelleştirmek için mutlaka ''Okul Aile Birliği'' dernekleri oluşturmak gerekir. 

Bu ülkeye para kazanıp dönmek için gelen Türk vatandaşları, artık ev alıp iyice yerleşmektedirler ve özellikle yeni nesil buraya kalıcı gözle bakmaktadır. Yaşadığımız toplumda yabancı ve misafir olarak değil de, o topluma entegre olmuş ve kendini değerleriyle kabul ettirmiş bir topluluk olmalıyız. Bunun yolu da toplumsallaşmaktan ve dışa açılmaktan geçer. Kapalı kalmayarak kendimizi, kültürümüzü (Folklor, Türk Mutfağı, el sanatları vb.) tanıtamayız. Dernekleşmek ve bu dernekler yoluyla sosyal, kültürel, eğitici ve sportif faaliyetler yapmamız gerekmektedir. Bu yolla hem gelecek nesillerimize kültürümüzden örnekler gösterecek, kendilerine uygulama şansı tanıyacak, onları kaynaştıracak; hem de içinde yaşadığımız hâkim topluma kendimizi tanıtıp kabullendirmiş olacağız. Ayrıca; yarınlarımız olan çocuklarımızın dini, dili ve kültürü ile kendini tanıyan, kendi toplumu ve içinde yaşadığı toplumla barışık, yüreği Türkiye sevdasıyla dolu, çağın gereksinimleri ile donanımlı olarak yetişmesine de fırsat tanımış olacağız.

Stuttgart Türk Okul Aile Birliği  Derneği; işte bu nedenlerden yola çıkılarak Okul Aile Birligi Baskan ve Baskanyardimcilariyla yapılan 23Ocak 2011 tarihli genel kurul toplantısı sonucunda kuruldu. 09 Aralik 2011 tarihinde resmi makamlarca onaylanip resmiyet kazanmıştır. 
            
Hedef:
Neler yapmamız gerektiğine az da olsa yukarda değinmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ana dilleri ve öz kültürleriyle başarılı olup bu toplumla kaynaşması, başarılarının desteklenmesi çalışmaları ile velilerimizle birlikte kültürümüzü tanıtıcı, çocuklarımızı sosyalleştirici çeşitli faaliyetler yapacağız. 23 Nisan kutlamaları, eğitici ve eğlendirici geziler, eğitici toplantılar, sportif faaliyetler, kadınlar için günler, okuma bayramları, kermesler, bilgi yarışmaları ve belirli günlerimizle alakalı programlar tertip edilecektir. Bu çalışmaların bir kısmı önümüzdeki aylarda, bir kısmı ise ilerleyen tarihlerde sıraya konarak gerçekleştirilecektir. Derneğimiz gerekirse toplumu bilgilendirmek amacıyla bülten ya da dergi yayınlayabilecektir. Bizler (Steb)  Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ile sizler arasında iletişimi sağlayacak, görev yapan Türk Öğretmenlerine birinci elden yardımcı olacaktır. Türk toplumunun önce kendi içinde kaynaşması ve dayanışması, ardından diğer toplumlarla kaynaşması ve dayanışması için çalışmalar yapılacaktır. Toplumun önde gelen temsilcileriyle, derneklerle, okullar ve idarecileriyle ilişkiler güçlendirilecektir.

 

        Steb e.V Vorstand / Steb .e.V Yönetim Kurulu